Vi kan alle blive syge, i mindre eller større grad. Hjælp andre bliv organdonor.

Det kan være vi er blevet syge fordi vi har været sammen med andre mennesker, og dermed fx blive forkølet eller har fået en virus. Så er vi blevet smittede med luftbåren virus, det er ikke noget man kan gøre så meget ved, man må  blot vente nogle dage, på at man bliver rask og frisk igen.

Vi kan også have spist noget fordærvet mad, eller noget mad som vores mave blot ikke kan tåle, fordi vores maver i den nordlige del af verden er mere sarte end andre steder i verden.

Ovenstående sygdomme er nogle vi alle bliver udsat for, i løbet af vores liv. Nogle bliver mere syge end andre, sådan er livet blot.

Men når vi svæver mellem liv og død, så har vi indimellem brug for hjælp fra andre mennesker. Der har valgt at sige “Hjælp andre bliv organdonor”. Det er her vi har brug for et eller flere nye organer. Disse organer kommer fra andre mennesker, derfor bør du selv tage stilling til organ donation helst lige nu, se mere her Det er vigtigt at tage stilling til inden uheldet er ude.

Faktisk er det kun 15 % af alle dansker der har taget stilling til om deres nyre, lunge, lever, eller deres hjerte må bruges til organdonation.

Både Transplantationsgruppen og sundhedsstyrelsen mener at dette er alt for få der har taget stilling til netop organdonation. Netop derfor er der indimellem arrangementer og kampagner der skal få os danskere til at tage stilling, til om vi vil donere vores organer væk efter vores død. Så andre mennesker der har brug for et eller flere af dem kan få dem, når vi ikke længere har brug for vores organer. Der er mange meninger både for og i mod, mange siger, hjælp andre bliv organdonor, nogle andre siger hvorfor skulle jeg ville hjælpe andre ved at blive organdonor ? Og kan ikke se fordele, men kun ulemperne. Og det er jo helt op til den enkelte om de er for eller i mod. Men de burde alle tage stilling nu, så det ikke er de efterladte der skal tage stilling til hvad de tror personen ville. De efterladte har rigeligt at tænke på i det øjeblik.

Pelle Christensen som er formand for Hjerteforeningen Hjerte- og Lungetransplantationsklub, forklarede i 2008 hvor vigtigt det er at flere danskere tager stilling til hvad de vil med hensyn til organdonation. Netop derfor blev der i 2008 udsendt 200 frivillige personer for at fortælle om budskabet og opfordre danskere til at tage stilling til organdonation.

De frivillige skal informere om at det er vigtigt at tage stilling til om man vil donere en eller flere organer til andre der har brug for en efter vores død. De frivillige skal ikke overtale nogen det er op til den enkelte selv at bestemme om de siger hjælp andre bliv organdonor, eller er imod at donerer sine organer væk.

Trygfonden har uddelt en ”gave”, som har sat lidt gang i tilmeldinger og været medvirkende til af få folk til at  tage stilling til organdonation, det foregik på Facebook i 2013, målet var at antallet af donor registeringer skulle runde 1 million i 2013, dette blev dog ikke nået derfor fortsætter man i 2014 med flere midler givet af Trygfonden.

Et andet tiltag sig gøre at flere folk tager stilling til organ donationen, er at fra 2008 og fremefter, har man når man har bestilt nyt sundheds kort eller er flyttet, så har man sammen med det nye sygesikringskort også fået donor kort hvor man kan tage stilling til organdonation.

Der er ikke langt til at en million danskere har taget stilling, vi kan her informere om at per 1. januar 2014 er 850.000 nulevende registreret, og har dermed taget stilling til om de vil være organdonor.

Husk nu at tage stilling til om du vil hjælpe andre, og dermed gå ind for mottoet “Hjælp andre bliv organdonor”. Eller meld ud at du ikke vil være organdoner. Det vigtigste er ikke om vil eller ej, men at melde det ud, så andre ved det. Find her donorkortet.