Hjælp Julemærkefonden, der har 4 julemærkehjem i Danmark, er en vigtig organisation at støtte.

Fonden har H. K. H. Kronprinssess Mary som protektor. Du kan også hjælpe Julemærkefonden her med dine brugte frimærker.

hjælp julemærkefonden

De 4 julemærkehjem, er i hhv. Hobro, Kollund, Ølsyed og Skælskør. Disse 4 hjem, hjælper hvert eneste år omkring 700 børn og unge fra 6 til 14 år. Disse unge mennesker, får på baggrund af den hjælp og støtte julemærkehjemmene giver, en langt bedre tilværelser.

I 1903 fandt Einar Holbøll på julemærket, og året efter i 1904 udkom så det første danske julemærke, og det var grundstenen til at oprette og drive julemærkehjemmene.

Gennemtiderne har Julemærkefonden forstået at tilpasse sig tiden og samfundet udvikling. Tilbage i 1900-tallet, var tuberkulose en frygtet sygdom, og den ramte alle uanset alder og køn. Mange børn blev derfor også ramt.
Derfor blev de første års indtægter fra salg af julemærker brugt til at bygge Julemærkesanatoriet i Kolding, som stod klar i 1911, det blev dog overdraget til Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.

hjælp julemærkefonden

Hjælp Julemærkefonden – Det har vi dansker gjort i mange år.

Året efter i 1912, var de to første Julemærkehjem klar, et i Juelsminde og et i Mørkøv, og året efter begyndte man byggeriet på Julemærkehjemmet i Svendborg, der stod klar i 1914.
Så kom 1. verdenskrig, og tiderne blev trange, men julemærkefonden drev disse tre rekonvalescenthjem.

I 1928 kunne man købe Lindversvold, en gammel herregård ved Fakse, til en fordelagtigpris, og dette blev så julemærkehjem nummer 4.
Der skød flere julemærkehjem op i tiden efter. F.eks. i 29138 blev Villa Fjordmark ved Flensborg Fjord indrettet til julemærkehjem for de sønderjyske børn, og i maj 1939 blev et nybygget julemærkehjem i Hobro indviet. Dette nye hjem skulle have særligt fokus på børn med astma.

Efter 2. verdensskrig var der yderligere behov for julemærkehjem. I 1947 blev det en realitet, da man købte Villa Kildemose ved Ølsted Strand i Nordsjælland, dette blev ombygget og indviet i 1948, blev julemærkehjem nummer 7.

I 1960’erne var der i samfundet ændrede behov for hjælp. Overvægt blandt børn og unge var blevet et nyt samfundsproblem. Derfor byggede julemærkefonden et nyt julemærkehjem ved Skælskør, der stod klar i 1962. Dette havde plads til i alt 283 børn.

Af økonomiske grunde blev nogle af de mange julemærkehjem i 1970’erne overdraget til kommuner, og der har siden været i alt 4 julemærkehjem i Danmark, der tilsammen har 140 pladser. Der er stadig brug for penge så du kan også være med til at hjælpe med dine brugte frimærker. Så hjælp Julemærkefonden lige her, de har brug for din støtte.

hjælp julemærkefonden

Hvad er et julemærkehjem

Det er et tilbud til børn og unge mellem 6 og 14 år. De får et ophold af 10-ugers varighed, hvor de gennem en sundere livsstil, støtte og hjælp, får styrket selvvædet, og ikke mindst får nye venskaber.

Et julemærkehjem har tid og overskud til den enkelte, og der tages udgangspunkt i det enkelte barn, således det enkelte barn, får maksimalt udbytte af opholdet, også i fremtiden. Mange børn og unge med overvægt, oplever at blive moppede og drillede i skolen, det kan give sociale problemer, men især psykiske problemer. Her kan et ophold på et julemærkehjem være godt. Men det er ikke kun børn med overvægt der kan søge om, at få et 1o ugers ophold.

hjælp julemærkefonden

Hjælp Julemærkefonden – Det er både børn og familien der få det bedre.

Det er ikke kun børn og unge de får noget ud af opholdet. Det handler i høj grad om, at hele familien bakker op, og støtter det unge menneske i den nye livsstil. Ikke bare i de 10 uger opholdet varer, men så sandelig også efter opholdet.
Efter opholdet, har den unge og familien fået en værktøjskasse til at holde fast i den nye livsstil, og udviklere videre på de resultater der allerede er opnåede. Kommunerne samarbejde med julemærkehjem, og stiller en kontaktperson til rådighed. De kommunale tilbud er dog forskellige, og julemærkehjemmet kende de enkelte tilbud.
Det er et gratis ophold, men forældrene skal selv sørge for lommepenge som rejseudgifter til og fra et julemærkehjem.

For mange danskere er julemærket en tradition, som i år har 110 års jubilæum. Mange danskere samler på disse hele ark af frimærker, og har flotte og imponerende samlinger.
Fra 1904 og frem til 1950, var samtlige 50 mærker på et ark ens, men fra 1951 blev mærkerne varierede, der kan består af mellem 2 og 50 forskellige mærker.

Kunstnerne der har tegnet julemærkerne gennem årene har været mange, og blandet andet Dronning Margrethe, tegnede i 1970 og i 2003 julemærkerne. Men også personer som Ib Spang Olsen, Ruth Christensen, Franz Füchsel og Des Asmussen har tegnet de smukke julemærker.

Hjælp Julemærkefonden nu og her med brugte frimærker
Du kan ved at samle frimærker og sende dem til os, hjælpe med at støtte julemærkefonden. De frimærker vi modtager fra dig, sælger vi videre på online auktion, og overskuddet fra dette salg går til julemærkefonden, hvis du har skrevet på donationen, at du ønsker at støtte netop denne fond.
Julemærkefonden modtager ikke offentligt støtte til at drive deres julemærkehjem, ud over et mindre beløb fra Sundhedsministeriet og fra tips- og lottomidlerne. Resten skal komme ind fra salg af julemærker og andre donationer, som f.eks. ved at sende brugte frimærker ind til os, det skal dog være frimærker med portoværdier, og ikke julemærker.

hjælp julemærkefonden