Verdensnaturfonden hjælper alverdens dyr både i DK og ud i verden

Verdensnaturfonden hjælper dyr over alt

I over 50 år har WWF eksisteret, og i over 40 år har organisationen været i Danmark. Den danske afdeling blev stiftet i 1972, og havde i starten til formål, at redde isbjørnen, elefanten og næsehornet. Som årene er gået, er behovet for at redde truede dyrearter desværre blevet større, og dermed er Verdensnaturfondens fokusområder, blevet bredere med årene.
Mange har fejlagtigt den opfattelse, at WWF – Verdensnaturfonden, kun arbejder i udlandet, og med de større dyrearter. WWF Verdensnaturfonden, arbejder på at der i Danmark skabes nationalparker og andre sammenhængende naturområder, der kan vise det allerbedste af Danmarks rige natur. Danmarks rige natur er også truet, på grund af en ekstrem intensiv udnyttelse af landet.
Det ser desværre sort ud for den danske mangfoldighed af arter og levesteder både til lands og til vands. Mellem 20 og 40 %procent af de danske arter er truede, og Danmark klarer sig dårligt sammenlignet med andre europæiske lande når det gælder beskyttelse af vores biodiversitet.

Verdensnaturfonden

Den Japanske Flod Odder er ikke længere at finde. Det er Pinta-øens Skildpadde heller ikke. Det samme kan siges om den elfenbensnæbbede spætte. Så sent som d. 20 Juni blev det vestlige sorte næsehorn erklæret uddød. Menneskets gøren og laden, jagten på sjældne dyrs pelse, nedskæring af naturområder for at gøre plads til industri, og forureningen af enorme vandsystemer er nogle af grundene til at listen over uddøde dyrearter hvert år bliver længere og længere.

Verdensnaturfonden

Verdensnaturfonden (WWF) er en velgørenhedsorganisation som forsøger at vende denne udvikling. Med kampagner imod krybskytte-jagt på Afrikas kontinent, nedhugning af Amazonskoven, og oprettelse af dyrereservater, er WWF med til at sørge for at generationerne efter denne kan nyde den samme utrolige natur som vi i dag tager for givet.

Med en donation til WWF sørger du for at budskabet når ud til de mennesker der kan gøre en forskel. Pengene giver mulighed for offentlige oplysningsevents, og protester der kan føre til politisk handling imod miljøforbrydelser, som i Marts 2013 hvor Thailands præsident gjorde elfenbenshandel ulovligt efter WWF præsenterede et protestdokument underskrevet at 1,6 millioner mennesker. Om det er som offentligt symbol, eller politisk agent er WWF en del af bevægelsen der værner om vores skrøbelige økosystemer og de udsatte dyr som kalder dem for deres hjem.

Verdensnaturfonden

Mange indser ikke vores egen afhængighed af et stærkt økosystem; at skille os af med dyr er ikke med at til befri ressourcer til menneskets eget forbrug, tværtimod. Grundet uforsvarlig landbrug i Kina er mængden af bier faldet så drastisk at der ikke længere er nok til at bestøve deres høst, så korn og andre afgrøder går tabt. Dette er ikke unikt for Kina: alene i Storbritannien er 3 af deres 6 humlebi-arter nu uddøde, og det samme kan ses i USA, og resten af Europa. Den naturlige symbiose som vi alle er del af er under angreb fra vores egen miljømæssige skødeløshed, og Verdensnaturfondens mission er ikke bare at værne om disse dyr – den er også at værne om vores egen fremtid.

Du kan støtte Verdensnaturfonden, ved at hjælpe frimærke indsamlingen, ved at donerer dine brugte danske frimærker til os, så veksler vi dem og sender pengene til verdensnaturfonden, læs mere her.

Her kan du kan læse mere information om verdensnaturfonden